YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

Producerbarhetsgranskning

 

Ett långt ord som betyder att man tittar på en produkt för att se hur anpassad den är för volymproduktion. Kärt barn har många namn. Ibland kallas det producibility review, DFM, DFX etc. Syftet är att göra rätt från början.

 

En granskning kan göras på olika nivå och analysen olika djup.

 

Herulen erbjuder en manuell granskning som fokuserar på förutsättningarna för en lyckad monterings och lödprocess. T.ex. storlek och placering av lödytor för kända "problemkomponenter", utformning av lödmask, ledardragning och kopparplan under komponenter, placering av hålmonterade komponenter, panelstorlek, mm, mm.

 

En granskning i god tid före beställning av mönsterkort ger bättre förutsättningar för att det blir rätt första gången. Detta sparar naturligtvis tid och pengar. Framför allt sparar det tid och pengar för den som äger produkten. Granskningar har således ett värde för den som producerar produkten och kan hjälpa sin kund att göra rätt från början.

 

Herulen kan följa upp granskningen genom att medverka vid produktionen och sammanställa de problem som ev. uppstår och som kan härledas till konstruktionen. På så sätt skapas ett väl underbyggt underlag för produktförbättringar som gagnar alla parter. Självklart får sedan alla förbättringsförslag vägas mot kostnaderna. Kända problem bör påverka priset för tillverkningen.

 

För att få en bra start på detta arbete besöker jag er en dag kostnadsfritt för att följa er beredning och er produktion för att få en uppfattning om hur just era förutsättningar ser ut. Då diskuterar vi också era behov och önskemål.

 

 

 

 

 

Kontakta mig

 

Tel         0703-31 91 45                

E-post    hakan.haraldsson@herulen.se       

Hemsida www.herulen.se      

                                           

Adress    Herulen

    Håkan Haraldsson  

    Tärnstigen 4 

    SE-370 24   NÄTTRABY 

    Sweden

 

 

 

 

 

 

Produktionsteknik

Elektronikutveckling

Processupport