YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

Mer om stencilberedning

Mönsterkortet

Ett klokt utformat mönsterkort gör tryckprocessen enklare.

Storlek och läge på lödytorna tillsammans med lödmaskens utformning för en enskild kapseltyp kan vara avgörande för om resultatet blir riktigt bra eller katastrof.

Viktigt är att mönsterkortsleverantören behärskar vald teknik och inte minst, mönsterkortsspecifikationerna behöver vara genomarbetade så att beställaren vet vad denne beställt och att korten är rätt specificerade för de processer de ska utsättas för.

Lodpastan

Lodpasta är ett komplext kapitel där ett byte av typ och leverantör kan få konsekvenser på flera sätt och kräver ofta mycket arbete. Därför byter man inte gärna ut den lodpasta man anpassat sig till så länge bristerna är konsekventa och hanterbara. En bra lodpasta ger ett stort processfönster som förlåter mer av brister i tryckprocessen och omsmältningen. Det är verkligen skillnad på lodpastor. En riktigt bra lodpasta är betydligt svårare att misslyckas med. Alla har dock sina begränsningar.

Stencilplåten

Stencilplåten är det billigaste och snabbaste sättet att skapa förutsättningar för en stabilare tryckprocess. Genom att arbeta med utformningen av stencilplåten hittar man den lösning som fungerar med just denna kunds kort i just dina processer. Det kan skilja mycket i utformning av respektive kapsels lödytor beroende på vem som konstruerat kortet.

Har du inte resurser själv att arbeta aktivt med utformningen av dina stencilplåtar erbjuder Herulen dig att ta hand om det. Med erfarenhet av att beställt över 1000 stencilplåtar till nästan lika många produkter vågar vi påstå att det brukar bli bra på första försöket. Vill du utveckla din egen verksamhet genom att själv göra jobbet kan Herulen hjälpa dig att komma igång.

Resultatet kommer att bli en stabilare tryckprocess från första prototypen.

 

 

 

 

Kontakta mig

 

Tel         0703-31 91 45                

E-post    hakan.haraldsson@herulen.se       

Hemsida www.herulen.se      

                                           

Adress    Herulen

    Håkan Haraldsson  

    Tärnstigen 4 

    SE-370 24   NÄTTRABY 

    Sweden

 

 

 

 

 

 

Produktionsteknik

Elektronikutveckling

Processupport